Spørretimespørsmål fra Sylvia Brustad (A) til kommunal- og regionalministeren

Om hvor lite de 20 kommunene i forsøket med rammefinansiering av øremerkede tilskudd får disponere over selv

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Sylvia Brustad (A)

Spørsmål

Sylvia Brustad (A): Stortinget sluttet seg til at 20 kommuner skulle få forsøke med rammefinansiering av øremerkede tilskudd. Signaler fra flere kommuner tyder nå på at det de får lov til å disponere over selv blir så lite at det er grunn til å stille spørsmålstegn ved hele forsøket.

Mener statsråden slik forsøket nå ser ut at vi vil få noe særlig store erfaringer med forsøket, og mener statsråden at forsøket lenger er reelt?


Les hele debatten