Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til helseministeren

Om at landets eneste kompetansesenter for spiseforstyrrelser i Tromsø nå legges ned, samtidig som behandlingsbehovet øker

Datert: 11.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I dag har ca. 100 000 personer i Norge spiseforstyrrelser. Det er grunn til å tro at mørketallene rundt disse lidelsene er svært høye. I Tromsø legges nå landets eneste kompetansesenter for spiseforstyrrelser ned. Det regionale helse- og sosialutvalget har ikke mer midler å avse til senteret.

Mener statsråden det er forsvarlig at et allerede marginalt tilbud til denne gruppen reduseres samtidig som behovene økes?


Les hele debatten