Spørretimespørsmål fra May-Helen Molvær Grimstad (KrF) til justisministeren

Datert: 12.11.1999
Spørsmålet er trukket tilbake

May-Helen Molvær Grimstad (KrF)

Spørsmål

May-Helen Molvær Grimstad (KrF): Barn sin rett og krav til samvær med foreldre som sit i fengsel blir i svært mange tilfelle ikkje nok teke i vare.

Kva slags tiltak vil statsråden setje i verk for å ta i vare barn sin rett til å ha jamn kontakt med foreldre som sit i fengsel etter FN sin konvensjon om barnet sine rettigheiter i artikkel 9, nr. 3?


Les hele debatten