Spørretimespørsmål fra Inge Myrvoll (SV) til fiskeriministeren

Om intensiverte kontrolltiltak for å stanse svart fiske og ulovlig utkast av fisk fra norske fiskefartøyer

Datert: 12.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Inge Myrvoll (SV)

Spørsmål

Inge Myrvoll (SV): Det har vært avdekket alvorlige tilfeller av ulovlig utkast av fisk fra norske fiskefartøyer. Ifølge Aftenposten 10. november 1999, sier forsker Odd Nakken at en kombinasjon av ulovlig utkast av fisk og et uregistrert fiske, det vil si svart fiske er den viktigste årsaken til at forskerne bommer på sine bestandsmålinger.

Mener statsråden at kontrollordningene, med blant annet inspektører, fungerer tilfredsstillende eller vil det bli satt inn intensiverte kontrolltiltak for å stanse ulovlig utkast av svart fiske?


Les hele debatten