Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om å sikre at fredsprosesser og fredsavtaler ivaretar barns behov bedre i fremtiden

Datert: 12.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Langt de fleste kriger og væpnede konflikter i dag er innbyrdeskriger, der ulike befolkningsgrupper i en stat sloss mot hverandre. Barn utgjør nær halvparten av befolkningen i disse krigsområdene. Fredsprosesser og fredsavtaler avspeiler i liten grad barns behov.

Hva vil statsråden gjøre for å sikre at barns behov i fremtiden blir bedre ivaretatt i fredsprosesser og fredsavtaler?


Les hele debatten