Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om biskop Gunnar Stålsetts uttalelse om at skolens formålsparagraf ikke er i pakt med en forståelse av skolen som enhetsskole for barn av alle religioner og livssyn

Datert: 12.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Skolens formålsparagraf slik den er formet i dag, er ikke i pakt med en forståelse av skolen som enhetsskole for barn av alle religioner og livssyn. Det er biskop Gunnar Stålsett som uttaler dette på en konferanse i regi av Verdikommisjonen.

Er statsråden enig med biskop Stålsett og vil han ta initiativ til en debatt om en ny formålsparagraf som sikrer skolen et verdimessig og oppdragende grunnlag, og som heller ikke kan tolkes som et signal om avkristning?


Les hele debatten