Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunal- og regionalministeren

Om målet om å bosette enslige mindreårige asylsøkere i en kommune raskest mulig innen tre måneder

Datert: 12.11.1999
Besvart: 17.11.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I 1999 har det kommet 474 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Barna blir plassert midlertidig på asylmottak, men målet er at de raskest mulig skal bosettes i en kommune innen 3 måneder, selv om asylsøknaden ikke er behandlet. Alenebarna er svært sårbare, har stort omsorgsbehov og behov for et normalisert liv. Bare 194 av de 474 er til nå bosatt.

Hva vil Regjeringen gjøre for å oppfylle målsettingen?


Les hele debatten