Spørretimespørsmål fra Helene Falch Fladmark (V) til justisministeren

Om tiltak mot høyreekstreme grupper, med henvisning til departementets anmodning om å få en oversikt over aktive nynazister og en vurdering av trusselbildet

Datert: 12.11.1999
Fremsatt av: Berit Kvæven (V)
Besvart: 17.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Helene Falch Fladmark (V)

Spørsmål

Helene Falch Fladmark (V): Ifølge oppslag i Aftenposten 10. november 1999 har Justisdepartementet bedt om å få en oversikt over aktive nynazistiske grupper i landet og en vurdering av trusselbildet.

Hvilke tiltak vil statsråden iverksette mot høyreekstreme grupper?


Les hele debatten