Spørretimespørsmål fra Astrid Marie Nistad (A) til justisministeren

Om at Bioteknologinemnda og presidenten i Lægeforeningen har reagert på prøveprosjektet som no pågår i samband med behandling av gjenforeningssaker

Datert: 16.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Astrid Marie Nistad (A)

Spørsmål

Astrid Marie Nistad (A): Lægeforeningens president Hans Petter Aarseth og Bioteknologinemnda har reagert på det prøveprosjektet som no pågår i samband med behandling av gjenforeningssaker. Bakgrunnen er at dagens regler for testing synes ikkje å vere tilstrekkeleg gjennomdrøfta.

Vil statsråden føreta seg noko i høve til denne påstanden?


Les hele debatten