Spørretimespørsmål fra Inger Stolt-Nielsen (H) til kulturministeren

Om hvorvidt de nye pengespillene som er under utvikling i Norsk Tipping AS, er i tråd med Stortingets signaler om å skjerme barn og unge mot aggressive pengespill

Datert: 16.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av kulturminister Åslaug Haga

Inger Stolt-Nielsen (TF)

Spørsmål

Inger Stolt-Nielsen (H): I Aftenposten 15. november 1999 beskrives hvordan Norsk Tipping AS arbeider med å utvikle nye pengespill som i større grad enn dagens er rettet mot yngre årsklasser. Spillegalskap er et alvorlig problem, og Stortinget har ved flere anledninger gitt uttrykk for at man ønsker tiltak for å skjerme barn og unge mot aggressive pengespill.

Mener statsråden at de nye spillene som er under utvikling i Norsk Tipping AS er i tråd med de signaler Stortinget har gitt på dette området?


Les hele debatten