Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til fiskeriministeren

Om at bestandsforvaltningen av fisk ifølge fiskere fra Nord-Norge er feil, og at eneste løsning på bestandsproblemet er å stenge oppvekstområdene

Datert: 17.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Flere fiskere fra Nord-Norge, blant annet en fiskeskipper fra Tromsø, har i en årrekke tatt til orde for at bestandsforvaltningen av fisk er feil, og de har for lengst spådd den bestandssituasjonen vi nå står overfor. Fiskerne hevder at det er helt feil å fastsette kvotene i tonn og ikke i individ. Videre hevder de at den eneste løsningen på dagens bestandsproblem er å stenge oppvekstområdene.

Er statsråden enig i dette, og hva gjøres eventuelt fra Fiskeridepartementets side for å evaluere forvaltningssystemene?


Les hele debatten