Spørretimespørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til miljøvernministeren

Om at det åpenbart er blitt gitt feilaktige opplysninger om tidspunkt for undertegnelsen av Memorandum of Understanding - RENC Joint Venture

Datert: 04.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A): I svaret 25. juni 1999 på mitt skriftlige spørsmål nr. 357 (1998-99), fremkommer det at det åpenbart er blitt gitt feilaktige opplysninger vedrørende tidspunkt for undertegnelsen av "Memorandum of Understanding - RENC Joint Venture".

Hvordan kan statsråden påstå at så ikke er tilfelle, og hvorfor er det manipulert med datoer når det gjelder nevnte undertegnelsestidspunkt?


Les hele debatten