Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om å gjøre ordningen med sikkerhetsalarmer til voldsutsatte kvinner permanent, og å utvide pakken med mobiltelefon og telefonsvarer

Datert: 18.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I 1997 ble det satt i gang et prøveprosjekt med sikkerhetsalarmer til voldsutsatte kvinner. Denne ordningen har vist seg å fungere godt for de 300 kvinnene som har fått alarmen. Alarmpakken er likevel ikke god nok fordi den mangler mobiltelefon og telefonsvarer, og derfor ikke kan brukes ute.

Vil statsråden ta initiativ til å utvide pakken, og vil statsråden gjøre ordningen permanent?


Les hele debatten