Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til justisministeren

Om at kvinner som er utsatt for vold, ikke får nødvendig oppfølging fra politiet, og om å opprette et eget kvinnevoldsutvalg

Datert: 18.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): Mediaoppslag har igjen vist at kvinner som er utsatt for vold ikke får nødvendig oppfølging fra politiet, til tross for at vold mot kvinner er et av våre mest alvorlige samfunnsproblem. Sverige har hatt et eget kvinnevoldsutvalg der politiet ble trukket inn i arbeidet. Dette har ført til endrede holdninger til slike saker hos politiet.

Vil statsråden ta initiativ til opprettelse av et utvalg som kan se på ulike virkemidler mot vold mot kvinner i et helhetsperspektiv, og der ulike aktører deltar?


Les hele debatten