Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til finansministeren

Om at pendlere med utgifter til ferge og bompenger under 3000 kr ikke får fradrag for disse, stikk i strid med Stortingets anbefaling

Datert: 18.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av finansminister Gudmund Restad

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I en pressemelding fra Finansdepartementet 17. november 1999, om ny forskrift for fradrag mellom hjem og arbeidssted, kommer det fram at pendlere med utgifter til ferge og bompenger under 3 000 kroner ikke får fradrag for utgiften. Dette er stikk i strid med det et enstemmig Storting uttalte i statsbudsjettet i fjor.

Hva er grunnen til at statsråden velger å ikke følge Stortingets anbefaling?


Les hele debatten