Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hva som gjøres for å fremme likestilling i skoleverket

Datert: 18.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): Hva gjør statsråden for å fremme likestilling i det norske skoleverket?


Les hele debatten