Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å åpne for eksport av hvalprodukter hvis det skulle bli et ja til Norges forslag til CITES om nedlisting av vågehval, og om situasjonen hvis det blir et nei

Datert: 19.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Norge har igjen sendt forslag til CITES om nedlisting av vågekval. Forslaget skal behandles på COP-møtet i Nairobi i mars neste år. Nedlistingen vil muliggjøre internasjonal handel med kvalprodukter akseptert av alle CITES-land. Næringen er opptatt av et positivt resultat, men resultatet kan godt bli et nei til nedlisting.

Dersom det skulle det bli et ja til nedlisting vil statsråden da åpne for eksport, og hvordan ser statsråden på situasjonen dersom det blir nei til nedlisting?


Les hele debatten