Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om den dramatiske reduksjonen av torskekvoten, og om å nedsette en uavhengig forskergruppe pga. påstander om feil i fangstdata og skjult beskatning

Datert: 19.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Årets torskekvote er på nytt dramatisk redusert fra toppnivå for få år siden. Det kommer stadig påstander om feil i fangsdata, leverte kvantum og skjult beskatning slik at modellene forskerne bruker ikke fungerer. Det må nå nedsettes en uavhengig gruppe som kan forske på dette problemet, i stedet for som nå, kun konsentrere innsatsen om etterforskning av påståtte ulovligheter.

Vil statsråden ta initiativ for å få nedsatt en slik uavhengig forskergruppe for å komme til bunns i problemet?


Les hele debatten