Spørretimespørsmål fra Petter Løvik (H) til samferdselsministeren

Om standarden for prosjekta under "grusvegpakken", og at vegkontoret i Møre og Romsdal går inn for ei vegbreidd ned til 4 meter for Rv 680 og Rv 652

Datert: 19.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H): Med visning til at samferdselsministeren har uttalt at prosjekta under "grusvegpakken" skal ha svært nøktern standard, med enkel opprusting og dekkelegging av eksisterande veg, går vegkontoret i Møre og Romsdal inn for at dei to prioriterte strekningane, Rv 680 og Rv 652, skal ha ei varierande vegbreidde ned til 4 meter. Begge vegane blir karakteriserte som "smale med dårleg kurvatur".

Meiner statsråden dette er ein riksvegstandard som er god nok inn i eit nytt årtusen?


Les hele debatten