Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Om at Justisdepartementet ikke vil be politiet hente ut kirkeasylanter, sett i forhold til at politiet brøt seg inn i et bedehus i Fredrikstad for å pågripe Ludvig Nessa

Datert: 19.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av justisminister Odd Einar Dørum

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Justisdepartementet har fastslått at det ikke vil be politiet hente ut kirkeasylanter når kirken mener det foreligger en kirkefred som skal respekteres. Politiet brøt seg 15. november 1999 inn i Karmel Bedehus i Fredrikstad i den hensikt å pågripe Ludvig Nessa uten menighetens samtykke.

Vil statsråden følge samme praksis hvis en asylsøker tar Nessas seng i bedehuset fordi han ikke vil respektere avslaget om oppholdstillatelse?


Les hele debatten