Spørretimespørsmål fra Rune E. Kristiansen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når svaksynte og blinde vil få et skoleboktilbud som fastsatt i opplæringsloven

Datert: 23.11.1999
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 01.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Rune E. Kristiansen (A)

Spørsmål

Rune E. Kristiansen (A): I Dagsrevyen 22. november 1999 ble det kjent at svaksynte og blinde ikke har et skoleboktilbud som fastsatt i opplæringslova.

Når vil statsråden sørge for at dette skjer?


Les hele debatten