Muntlig spørsmål fra Rita Tveiten (A) til nærings- og handelsministeren

Om å kopla kapitalbehovet til store norske bedrifter som kan bli selde ut av landet, t.d. Dyno og Hydro Seafood, med staten sitt behov for avkastning på store midlar

Datert: 03.11.1999
Besvart: 03.11.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A):


Les hele debatten