Spørretimespørsmål fra Karita Bekkemellem (A) til barne- og familieministeren

Om landsmøtevedtaket i Det Vestlandske Indremisjonsforbund om å nekte kvinner å sitte som styremedlemmer i organisasjonen

Datert: 18.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Karita Bekkemellem (A)

Spørsmål

Karita Bekkemellem (A): I sommer vedtok landsmøtet i Det Vestlandske Indremisjonsforbund at kvinner skulle nektes å sitte som medlemmer av organisasjonens styre.

Hva mener statsråden om dette kvinnediskriminerende vedtaket?


Les hele debatten