Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til arbeids- og administrasjonsministeren

Datert: 19.11.1999
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Næringsministeren har slått fast at det er Regjeringens politikk at offentlig virksomhet, som er i direkte konkurranse med privat næringsvirksomhet på områder som tradisjonelt blir ivaretatt av privat næringsliv, ikke skal subsidieres særskilt og at konkurranse skal skje på like vilkår, også i forhold til offentlig støtte.

Betyr dette at statsråden vil være tilbakeholden med å overprøve vedtak eller forslag til vedtak som fattes av Konkurransetilsynet i slike saker?


Les hele debatten