Spørretimespørsmål fra Inga Balstad (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om å inkludere barehageledere i målgruppa for kompetanseutviklingsprogrammet Samtak, som skal settes i gang for skoleledere og PP-tjenesten

Datert: 24.11.1999
Besvart på vegne av: Kirke-, utdannings- og forskningsministeren
Besvart: 01.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Inga Balstad (A)

Spørsmål

Inga Balstad (A): Som en følge av St.meld. nr. 23 (1997-98), skal kompetanseutviklingsprogrammet for pedagogisk-psykologisk tjeneste og skoleledere, SAMTAK, settes i gang. Skoleledere og PP-tjenesten er programmets målgrupper. For at alle ledere som arbeider med barn skal få samme forståelse av det systemretta arbeid det legges opp til i første fase av programmet, ser flere skoleledere det som naturlig at barnehageledere burde vært med i den primære målgruppa.

Vil statsråden vurdere å utvide målgruppa i tråd med dette?


Les hele debatten