Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til samferdselsministeren

Om bruken av brannfarlig PE-skum som isolasjonsmateriale i tunneler, bl.a. ved Ålesund, og å ta initiativ til å få fjernet dette

Datert: 25.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Dette året har det vært en rekke branner i tunneler ute i Europa med tap av en rekke menneskeliv. Det er i en rekke tunneler i Norge benyttet PE-skum som isolasjonsmateriale, blant annet de undersjøiske tunnelene inn til Ålesund. Dette materialet er svært brannfarlig, og det er stor frykt for hva som vil bli utfallet dersom det oppstår brann her.

Vil statsråden ta initiativ til at PE-skummet fjernes fra norske tunneler?


Les hele debatten