Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om rovdyrpolitikken som årsak til importøkningen for saue- og lammekjøtt

Datert: 25.11.1999
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 01.12.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Importen av sau og lammekjøtt har så langt i år steget med 74 pst. Dette skyldes selvfølgelig rovdyrenes herjinger i saueflokken og dermed mindre interesse for sauehold.

Er statsråden enig i at dette skyldes den rovdyrpolitikken som flertallet av politikerne ønsker, eller ser statsråden en annen løsning på manglende interesse for å drive med sau?


Les hele debatten