Spørretimespørsmål fra Inger Lise Husøy (A) til utviklings- og menneskerettighetsministeren

Om nødssituasjonen etter flomkatastrofen i Vietnam, og hva Regjeringen vil bidra med

Datert: 25.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Inger Lise Husøy (A)

Spørsmål

Inger Lise Husøy (A): Vietnam opplever nå den verste flommen på 75 år. Mellom 70 og 80 pst. av det sentrale Vietnam er rammet. 900 000 har blitt hjemløse. Mange er døde og savnet. Tilgang til mat og medisiner er vanskelig på grunn av at landets infrastruktur er ødelagt. Fattige Vietnam har minimalt med ressurser til å håndtere katastrofen.

Hva vil Regjeringen bidra med til nødsituasjonen i Vietnam?


Les hele debatten