Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til nærings- og handelsministeren

Om å sikra stiftinga Gastronomisk Institutt sitt arbeid i lag med Norsk hotellhøgskole, då det har viktige ringverknader for næringslivet på dette feltet, der Høgskolen i Stavanger har spisskompetanse

Datert: 25.11.1999
Besvart på vegne av: Nærings- og handelsministeren
Besvart: 01.12.1999 av finansminister Gudmund Restad

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Gastronomisk Institutt er ei stifting som i nært samarbeid med Norsk Hotellhøgskole i Stavanger har til føremål å driva utviklingsarbeid og studieverksemd for å fremja det gastronomiske nivå i Noreg. Dette har viktige ringverknader for næringslivet på dette feltet der Høgskulen i Stavanger har ein spisskompetanse.

Kva kan Nærings- og handelsdepartementet, eventuelt andre departement, bidra med for å sikra dette arbeidet i framtida?


Les hele debatten