Spørretimespørsmål fra Erna Solberg (H) til kommunal- og regionalministeren

Om eiendomsskatten som en frivillig skatteform i kommunene, og at det ved tildeling av rammeoverføringer og skjønnstilskudd ikke skal tas hensyn til om slik skatt er innført

Datert: 25.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av kommunal- og regionalminister Odd Roger Enoksen

Erna Solberg (H)

Spørsmål

Erna Solberg (H): For Høyre har det vært et prinsipp at eiendomsskatt skal være en frivillig skatt i kommunene. Det skal ikke tas hensyn til om man har eller ikke har innført eiendomsskatt ved tildeling av rammeoverføring og skjønnsmidler. Statssekretær Olav Ulleren har senest i Farsunds Avis 19. november 1999 gitt uklare signaler om Regjeringens holdning.

Er statsråden enig i at eiendomsskatt skal være en reell frivillig kommunal skatteform?


Les hele debatten