Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å bedre mulighetene for yrkesvalghemmede som vil etablere sin egen arbeidsplass

Datert: 26.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Laila Dåvøy

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Som kjent er over 9 pst. av alle i yrkesaktiv alder uførepensjonert, og alt tyder på at dette tallet fortsatt vil stige. Det synes vanskelig for yrkesvalghemmede å få arbeid i vanlige norske bedrifter. Samtidig framkommer det opplysninger som tyder på at det blir gitt for dårlig bistand til etablering av egen arbeidsplass, og at uførepensjon i stedet blir anbefalt.

Hva vil statsråden gjøre for å bedre mulighetene for de yrkesvalghemmede som vil etablere sin egen arbeidsplass?


Les hele debatten