Spørretimespørsmål fra Sigrun Eng (A) til samferdselsministeren

Om norsk etterleving av EU-regelverk, då ein periodisk kjøretykontroll utført i Danmark er underkjent her i landet

Datert: 26.11.1999
Besvart: 01.12.1999 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Sigrun Eng (A)

Spørsmål

Sigrun Eng (A): Som EØS-medlem har Noreg harmonisert svært mange reglar med store delar av Europa. Men i praksis viser det seg at Noreg fortsett meiner å vera best i klassa. Ein periodisk kjøretykontroll utført i Danmark er underkjent her i landet av involverte instansar.

Skal Noreg berre godkjenne EU-regelverket utan å etterleve innhaldet, eller botnar slike hendingar i at det utøvande organ ikkje har fått oppdaterte arbeidsordre?


Les hele debatten