Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til miljøvernministeren

Om at en totalt kondemnabel bygning på Hisøy i Arendal til eierens fortvilelse er ønsket fredet av Riksantikvaren, og om å foreta en departementsbefaring på eiendommen

Datert: 26.11.1999
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 01.12.1999 av utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): I Sandviga på Hisøy i Arendal er en totalt kondemnabel bygning ønsket fredet av Riksantikvaren. Dette skaper stor fortvilelse hos eieren som ønsker å rive og bygge nytt på stedet. Bygningen fremstår i en så fullstendig elendig forfatning at vedtaket om fredning ut fra en rent byggfaglig tilstandsvurdering virker helt uforståelig.

Vil statsråden sørge for at departementet foretar en befaring på eiendommen for ved selvsyn å vurdere den faktiske forfatning den omtalte bygningen befinner seg i?


Les hele debatten