Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 25.11.1999
Bortfaller grunnet spørrers forfall/spørrer ikke til stede

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): En overlege ved Rikshospitalet har fått korreks fra sin direktør etter at han på anmodning har møtt enkelte medlemmer av Stortingets sosialkomite og gitt faglig informasjon.

Er korreksen gitt etter anmodning fra Sosial- og helsedepartementet?


Les hele debatten