Muntlig spørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til kulturministeren

Om økonomisk rot hos en del offentlig subsidierte teatre, bl.a. Nordland Teater, og om premisser for teatertilskuddene

Datert: 24.11.1999
Besvart: 24.11.1999 av kulturminister Åslaug Haga

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP):


Les hele debatten