Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunalministeren

Om myndighetenes ansvar for helseskader påført tunnelarbeidere rundt om i landet etter bruk av samme tetningsstoff som på Gardermobanen

Datert: 16.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I tunnelarbeidet rundt om i landet er det brukt samme helseskadelig tetningsstoff som det er brukt ved tunnelarbeidene på Gardermobanen. De som har arbeidet med stoffet har ikke hatt mulighet til å beskytte seg mot helseskader fordi stoffet ikke har blitt merket og at Arbeidstilsynet, selv om de har hatt informasjon om stoffet, ikke har foretatt seg noe. Helseskadene kan være store og alvorlige.

Hvordan vil kommunalministeren ivareta ansvaret myndighetene må ta for de helseskadene tunnelarbeiderne kan ha blitt påført?


Les hele debatten