Spørretimespørsmål fra Karin Andersen (SV) til kommunalministeren

Om å forby bruk av det giftige tetningsstoffet Rhoca-Gil av hensyn til arbeidsmiljøet, og om at Arbeidstilsynet på 1980-tallet la bort en rapport om stoffet fra Yrkeshygienisk Institutt

Datert: 16.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av kommunalminister Ragnhild Queseth Haarstad

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Tetningsstoffet Rhoca-Gil er svært giftig og kan gi store helseskader. Ifølge Dagsrevyen 15. oktober 1997, visste Arbeidstilsynet om dette tidlig på 80-tallet, men rapporten fra Yrkeshygienisk institutt ble bare lagt bort. Viktig informasjon som kunne hindret skade var tilgjengelig, men ble ikke brukt.

Vil kommunalministeren ta initiativ til å forby bruk av stoffet av hensyn til arbeidsmiljøet?


Les hele debatten