Spørretimespørsmål fra Eirin Faldet (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om at Hedmark har fått en merkostnad på 3 mill. kr pga. nye regler for skoleskyss til elever i videregående skole

Datert: 21.12.1999
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Eirin Faldet (A)

Spørsmål

Eirin Faldet (A): Hedmark fylke har fått en merkostnad på ca. 3 mill. kroner som følge av de nye statlige reglene for skoleskyss til elever i videregående skole.

Hva mener statsråden om dette?


Les hele debatten