Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om en strategi for håndtering av problemet med kjøttoverskudd

Datert: 22.12.1999
Besvart på vegne av: Landbruksministeren
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): I 1999 har det vært en betydelig reguleringseksport hvor cirka 19 000 tonn prima storfe- og svinekjøtt er dumpet i verdensmarkedet for en slikk og ingenting. I 2000 vil det bli umulig å eksportere seg bort fra overskuddsproblemene, fordi WTO-regler begrenser bruken av eksportsubsidier til 3 000 tonn svin og 1 000 tonn storfe.

Hvilken strategi er valgt for problemet med kjøttoverskudd?


Les hele debatten