Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til helseministeren

Om å bedre kontrollen med legers forskrivning av vanedannende medikamenter, med henvisning til "Østfold-cocktailen"

Datert: 22.12.1999
Besvart: 12.01.2000 av helseminister Dagfinn Høybråten

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): Hundrevis av kvinner i Mossedistriktet er blitt legemiddelavhengige av den såkalte "Østfold-coctailen", som er en døgndose bestående av tre valium, fire paralgin forte og en rohypnol. En del leger antas ikke å være tilstrekkelig tilbakeholdne med å foreskrive vanedannende medikamenter.

Vil statsråden ta et initiativ slik at kontrollen kan bedres?


Les hele debatten