Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til justisministeren

Om tiltak for å få gjennomført en forsvarlig etterforskning av seksuelle overgrep mot kvinner og barn

Datert: 16.12.1999
Besvart: 12.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Politiet fikk i fjor bistand fra Kripos i bare 17 av 1 137 saker som gjelder seksuelle overgrep. De aller fleste saker behandles lokalt, og ender ofte med henleggelse.

Har statsråden vurdert å opprette regionale enheter som kan bistå politiet med å løse saker som gjelder seksuelle overgrep mot kvinner og barn, eventuelt tilføre politidistriktene den spisskompetanse som er nødvendig for å gjennomføre en forsvarlig etterforskning?


Les hele debatten