Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til miljøvernministeren

Om at ny E6 gjennom Steinkjer vil gi marginale miljøforbedringer og store overskridelser av svevestøv, som det er kommet alarmerende tall for hva gjelder helsevirkninger

Datert: 06.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): I uke 46 i 1999, ble det offentliggjort alarmerende tall når det gjelder virkningene av svevestøv på folks helse. I Steinkjer i Nord-Trøndelag planlegges det bygging av ny E6 tvers igjennom byen og boligstrøk.

Kan statsråden som øverste planmyndighet og miljøansvarlig sitte rolig å se på at det anlegges ny E6 gjennom Steinkjer som vil få store overskridelser av blant annet svevestøv og marginale miljømessige forbedringer?


Les hele debatten