Spørretimespørsmål fra Per Sandberg (FrP) til samferdselsministeren

Om at det på årets budsjett er satt av 30 mill. kr til det omstridte E6-prosjektet gjennom Steinkjer for innløsing av boliger

Datert: 06.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP): Hvorfor er det allerede på årets samferdselsbudsjett satt av 30 mill. kroner til det omstridte E6-prosjektet gjennom Steinkjer for innløsing av boliger, når det er lagt ned innsigelser fra Jernbaneverket og klagen fra 21 beboere ikke er avklart, og hvorfor slikt hastverk når vi vet at prosjektet skal være med i Nasjonal transportplan 2002-2011som ikke er ferdigbehandlet og ligger ute på høring?


Les hele debatten