Spørretimespørsmål fra Børge Brende (H) til finansministeren

Om tidsplan for endring av regelverket for beskatning av opsjoner

Datert: 06.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av finansminister Gudmund Restad

Børge Brende (H)

Spørsmål

Børge Brende (H): Statsministeren har varslet at Regjeringen kommer med forslag om en endring av dagens opsjonsregler. Regelverket for opsjoner er så komplisert at en håndbok på 80 sider er påkrevet som veiledning. I Sverige har man nå vedtatt å endre regelverket slik at opsjoner beskattes når de innløses og slik greier man også å holde på kompetente medarbeidere.

Hvilken tidsplan har Regjeringen lagt for innføring av opsjonsregler som er konkurransedyktige med det man ser i andre land gjennom å endre beskatningstidspunktet?


Les hele debatten