Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om utbygging av et værradarnett, som vil gi større sikkerhet for skipsfart, fly, oljeinstallasjoner og vegtrafikk

Datert: 07.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Norge er det eneste land i Europa uten full utbygget nett av værradar. Værradar gir større sikkerhet for skipsfart, fly, oljeinstallasjoner og for vegtrafikk. Norges eneste radar i drift ligger i Asker. Sverige har 11 radarer, Finland 6 og Danmark 4. Det finnes ingen dekning fra Lindesnes til Kirkenes.

Hva vil statsråden gjøre for sikkerheten til havs og på fastlandet, knyttet til værradarplanen som Stortinget ba om i 1995, og som Det norske meteorologiske institutt (DNMI) har utarbeidet og sluttført i april 1997?


Les hele debatten