Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om kostnadene ved asylsøkeres lovfestede rett til gratis advokat, og å vurdere salærutbetalingene til advokater som har spesialisert seg på asylsøkere

Datert: 07.01.2000
Besvart: 12.01.2000 av justisminister Odd Einar Dørum

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Etter opplysninger er Norge det eneste landet i Europa med en ordning der asylsøkere har en lovfestet rett til gratis advokat. I dag koster det norske skattebetalere rundt 30 mill. kroner årlig. Store deler av asyladvokatene har kjempet om å få flest mulig asylsøkere som klienter fordi det er særs god butikk, noe som blir finansiert av landets statsborgere.

Ønsker statsråden å ta noe initiativ for omlegging av denne politikken og samtidig vurdere salærutbetalingene til advokater som har spesialisert seg på asylsøkere?


Les hele debatten