Spørretimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til forsvarsministeren

Om permisjon fra førstegangstjeneste for å delta i kommunestyremøter

Datert: 03.12.1999
Besvart: 19.01.2000 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Ifølge oppslag i tf Folkebladet 27. november 1999 får ikke Kristian Rasmussen, som er valgt inn i kommunestyret i Sørreisa kommune, permisjon fra sin førstegangstjeneste som han avtjener i Harstad, for å delta i kommunestyremøte. Ifølge pressekontaktoffiser Stensrud i Kystartilleriet på Trondenes skal man ifølge permisjonsdirektivet normalt søke seg fri fra politiske verv mens man avtjener førstegangstjenesten.

Mener statsråden dette er i tråd med målet om å øke det lokalpolitiske engasjementet?


Les hele debatten