Spørretimespørsmål fra Svein Ludvigsen (H) til fiskeriministeren

Om rekrutteringen til fiskeryrket, med henvisning til at en 22-åring fra Senja har drevet fiske på egen båt i 5 år uten å få fartøykvote

Datert: 12.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av fiskeriminister Peter Angelsen

Svein Ludvigsen (H)

Spørsmål

Svein Ludvigsen (H): Rekrutteringen til fiskeryrket er en utfordring også for myndighetene. For eksempel har en 22-åring fra Senja drevet fiske på egen båt i 5 år uten å få fartøykvote. Det betyr at han må fiske på maksimalkvoteordningen, og har dermed langt dårligere rammevilkår enn fiskere flest. Slikt oppfattes naturlig nok som svært urettferdig.

Vil statsråden gjøre noe for å sikre at de som har vist at de vil bli fiskere nesten uansett vilkår, også får fartøykvoter i løpet av 2000?


Les hele debatten