Spørretimespørsmål fra Vidar Kleppe (FrP) til samferdselsministeren

Om igangsetting av bompengeinnkreving for ny E18-parsell i Kristiansand før resultatene av de planlagte grunnundersøkelsene av fjellet foreligger

Datert: 21.10.1997
Besvart: 29.10.1997 av samferdselsminister Odd Einar Dørum

Vidar Kleppe (Uav)

Spørsmål

Vidar Kleppe (FrP): Mener samferdselsministeren at den utførte kvalitetsundersøkelsen for ny E18-parsell i Kristiansand, av både kostnadsoverslaget og de tekniske løsninger, gjør det forsvarlig allerede fra 1. desember 1997 å igangsette bompengeinnkrevingen som blant annet skal finansiere sprengningen av tre kilometer europavei i Baneheia, kloss innpå Stampene og de foreløpig ikke kartlagte kildene og deres vannveier i det sprekkfulle og porøse fjellet, før resultatene av de planlagte grunnundersøkelsene av fjellet foreligger?


Les hele debatten