Spørretimespørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å få fjernet en foreldet forskrift som medfører at prisen på pappvin er kunstig høy

Datert: 13.01.2000
Besvart: 19.01.2000 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP): Ifølge Dagbladet 13. januar 2000 er prisen på 3 liter vin i papp, såkalt Bag in Box, kunstig høy på grunn av en foreldet forskrift. Dette fører i dag til at private importører tar inn ca. 40 mill. kroner mer enn denne varen, ved normal prising, ville oppnå.

Vil statsråden sørge for at den aktuelle forskriften blir fjernet?


Les hele debatten